spencergp

男,国外,日本

http://home.xbiao.com/03049643/

加关注

Ta的帖子

回复内容发帖时间版块回复/查看发帖人
广天 发表于 2020-09-27 07:11 static/image/com2020-09-27江诗丹顿20 / 10151Jeffrey_01
第一,四海的声音慢慢习惯吧😂。第二,划痕会很多,也要慢慢习惯。不过我觉得划痕才算2020-09-26江诗丹顿20 / 10151Jeffrey_01
摇表就最好别用,之前日均4-5秒,摇表过后日均9秒路过😂 2020-09-24江诗丹顿10 / 5126赵无极爷爷
消食一男 发表于 2020-09-23 12:57 static/image/c2020-09-23江诗丹顿240 / 46344TheOne_e
纯真无邪 发表于 2020-09-22 19:40 static/image/c2020-09-22江诗丹顿240 / 46344TheOne_e
经典的劳力士,顶一个。这款劳力士永不过时。👍 2020-09-22劳力士24 / 16744spencergp
左兆麒 发表于 2020-09-22 18:23 static/image/co2020-09-22江诗丹顿240 / 46344TheOne_e
容齋雅藏 发表于 2020-09-22 18:04 static/image/c2020-09-22江诗丹顿240 / 46344TheOne_e
sky3gpp 发表于 2020-09-22 14:29 static/imag2020-09-22江诗丹顿240 / 46344TheOne_e
非仕 发表于 2020-09-22 14:15 static/image/com2020-09-22江诗丹顿240 / 46344TheOne_e
非仕 发表于 2020-09-22 13:24 static/image/com2020-09-22江诗丹顿240 / 46344TheOne_e
左兆麒 发表于 2020-09-22 09:54 static/image/co2020-09-22江诗丹顿240 / 46344TheOne_e
左兆麒 发表于 2020-09-22 08:41 static/image/co2020-09-22江诗丹顿240 / 46344TheOne_e
心疼楼主一分钟。但是我想说的是机械表难免会有一些问题。不要太在意了,我理解楼主的2020-09-22江诗丹顿240 / 46344TheOne_e
龙行天下12345 发表于 2020-09-21 14:07 static/im2020-09-21劳力士292 / 64729龙行天下12345
去售后吧。明显有问题了 2020-09-20江诗丹顿12 / 3357BOMEX
左兆麒 发表于 2020-09-18 05:11 static/image/co2020-09-18江诗丹顿32 / 11873billwong001
左兆麒 发表于 2020-09-17 22:28 static/image/co2020-09-17江诗丹顿32 / 11873billwong001
左兆麒 发表于 2020-09-17 17:32 static/image/co2020-09-17江诗丹顿32 / 11873billwong001
左兆麒 发表于 2020-09-17 16:59 static/image/co2020-09-17江诗丹顿32 / 11873billwong001