Rayboom

男,广东省,广州

http://home.xbiao.com/02537097/

加关注

Ta的帖子

回复内容发帖时间版块回复/查看发帖人
思达1026 发表于 2020-02-24 11:39 static/image2020-02-24沛纳海120 / 111388Rayboom
看中品牌的选oversea,注重性能的选fifty fathom,选择跟风的买p2020-02-24劳力士73 / 21099洛杉矶搬砖大神
思达1026 发表于 2020-02-24 00:51 static/image2020-02-24沛纳海120 / 111388Rayboom
刚好小弟前不久也入手灰面了,“壳厂”确实有些东西的 3424669 2020-02-22爱彼64 / 122061Rayboom
Mister2 发表于 2020-02-22 14:48 static/imag2020-02-22劳力士110 / 60696bjhanyu2012
Eason66666 发表于 2020-02-21 00:28 static/i2020-02-21欧米茄7 / 2607初级腕表爱好者
future classic bro,可惜我的已经被折磨得不成样子了 34192020-02-19劳力士37 / 36227doudougua
冬Davina 发表于 2020-02-17 12:34 static/imag2020-02-18爱彼31 / 60434买的衝动
neogump 发表于 2020-02-16 22:14 static/imag2020-02-17爱彼31 / 60434买的衝动
腹黑王子 发表于 2020-02-16 21:32 static/image/c2020-02-17爱彼31 / 60434买的衝动
开放的男孩 发表于 2020-02-16 17:25 static/image/2020-02-16爱彼31 / 60434买的衝动
WatchSlave 发表于 2020-02-16 16:47 static/i2020-02-16爱彼31 / 60434买的衝动
舜瞬蕣橓䴄 发表于 2020-02-16 16:30 static/image/2020-02-16爱彼31 / 60434买的衝动
Slash_le 发表于 2020-02-16 15:23 static/ima2020-02-16爱彼31 / 60434买的衝动
momoching 发表于 2020-02-16 14:53 static/im2020-02-16爱彼31 / 60434买的衝动
RoLex_Le 发表于 2020-02-15 21:46 static/ima2020-02-16江诗丹顿79 / 44991cory_hk
其实在我心中也是投朗格一票的,我认为朗格的打磨确实是业界第一流的,能让Dufou2020-02-14江诗丹顿79 / 44991cory_hk
Phillppe Dufour Simplicity钢壳小三针了解下,30多万毛2020-02-14劳力士47 / 44180潘潘爱玩表
season8186 发表于 2020-02-09 14:45 static/i2020-02-09欧米茄44 / 18459饲养员v
season8186 发表于 2020-02-09 14:45 static/i2020-02-09欧米茄44 / 18459饲养员v